Varnenska semenna tsenova lista

Банка сперматозоиди е стая, в която се оставя донорска сперма. Те изискват да бъдат изпълнени конкретни критерии. На първо място, спермата им трябва да съдържа нужното количество сперма (минимум 40 милиона на 1 mm с достатъчна мобилност. Донорът трябва да е в добро физическо качество, да живее до 35 години и да не е генетично заболяване.

Magniskin Beauty Skin Oil

Освен това оценката обхваща неговия ръст, телесна структура, цвят на очите и косата и, което е добро, образование (минимална средна стойност. Съгласно законодателството на ЕС спермата се доставя безплатно. Изплаща се само наградата за направените разходи, например пътуване (макс. 700 PLN.Първото класиране на донора е истинско интервю, по време на което препоръчителните въпроси са поредица от въпроси за неговата сексуална печалба, дефекти и семейни въпроси. По-късно кръвта му се проверява в контролна конструкция или той не е носител на инфекциозни заболявания (например ХИВ, взема сперма и уретрален тампон. Ако се изпълнят всички условия, дарената сперма достига до банката на спермата за половин година. Едва след датата на настоящата дата се преместват допълнителни тестове и тяхното съдържание се насочва към големи процедури. Донорът трябва да подпише съответното споразумение с банката - клиниката трябва да обърне пълно внимание на доброто съхранение на спермата. В твоята страна практиката на даряване на сперма все още е малко популярна, затова изтегленият материал не е унищожен.Използвайте банката вероятно всички. И в мащаба на полското законодателство самотните дами не могат да ползват услугите на банката на сперматозоидите (детето трябва да бъде и баща и майка. Най-често клиентите на такива клиники са стерилни двойки и клиенти, които носят генетични заболявания, които не искат да оставят на своите потомци.