Stavka dan k fitnes

Когато станат в сила нови данъчни ставки, предприемачите трябва да препрограмират касовите апарати. Промяната на данъчните ставки е знак за инвеститорите, че трябва да подготвят промени в софтуера на устройства за регистриране на продажби, т.е. касови апарати. Как можете да направите същото? Услугата за касови апарати е последният апартамент, в който ястията са регулирани не само за преглед. Когато вече е известно за промяна в цените на подаръците, подобни проблеми започват да царуват.

Flexa Plus Optima

Ако препрограмирането на касата не е направено и опашката е много различна, не стресирайте. Можете да направите същото и без да имате услугите на професионалисти. Всичко, което трябва да направите, е да достигнете до ръководството и да го издадете стъпка по стъпка според инструкциите на производителя. Не всички цени трябва да се променят ръчно. Следователно, той е изключително тежък за успеха, ако имаме десетина статии, програмирани върху фискалната сума.Промяната на ставките на ДДС в касите не трябва да е проблем за магазините. Ако в него има няколко групи стоки, а касовите апарати не са свързани пряко със системите за продажба, операцията може да се извърши бързо. Успехът на такива връзки зависи много от работата на софтуера.Трудността възниква в хода на миграцията на стоки между индивидуални ставки на ДДС. Можем да видим проблеми с касовите системи, които работят с наличен софтуер. Обикновените програми, които нямат възможност да филтрират, класифицират стоки, няма да са полезни за голяма находка, например от производителя, отстрани на баркода или какъвто и да е нов маркер, нека условно да назовем група стоки, които да съдържат нова данъчна ставка. Ще трябва да коригирате всеки файл сам в такава програма.Новите ставки на ДДС могат да принудят някои данъкоплатци да общуват с касата. Пристрастена е същата строителна жена или голям брой от т.нар нулиране, което не позволява въвеждането на друго изменение на цената на ДДС.Такъв е случаят с устройства, които могат да затворят до 1825 отчети, защото скоро такъв касов апарат ще запълни паметта. Тогава е по-добре да се сдобиете с нов касов апарат. Технологично новият касов апарат ще бъде съвместима гаранция за плавен преход към четене с текущите ставки на ДДС.