Selishhe s lodka

Железопътните линии в Резолюцията за ДДС, които започнаха да започват през януари 2015 г., въведоха необходимостта от провеждане на селища с използването на касов апарат сред вторите групи предприемачи. И въпреки че някои предприемачи все още са решени от задължението да издават разписки, институциите, които предлагат услугите си на индивидуални клиенти, са длъжни да уредят работата си с използването на касови апарати.

Кой трябва да бъде фискален касов апарат?Касови апарати са необходими & Nbsp; фирми, които изпращат към нашата роля като лицето на физическите лица (B2C. Компания, чийто годишен оборот не надвишава 20,000 злоти нетна не са длъжни да издават касови бележки. С промяната, ако търговецът започва работа през данъчната година, а след това задължението да имат пари в брой възниква, когато оборотът да надхвърли 20 хиляди. Все още има каталог на дейности, които не са необходими за издаване на разписка, издадена от касовия апарат.

Помощ и цели, свързани с притежаването на касови апарати.Преди предприемачът да започне да има касов апарат, той трябва да съобщи този факт на нашата данъчна служба заедно с адреса, на който ще се вземе касата. Заедно с тези документи трябва да представите оригинално доказателство за покупка на касовия апарат и удостоверение, потвърждаващо, че закупеният касов апарат отговаря на изискванията - технологичен и ефективен - в Закона за ДДС. Формалните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени преди започването на използването на касовия апарат, са свързани и с помощта, която е важна за закупуването на касовия апарат. Облекчението, свързано с закупуването на касовия апарат, възлиза на 90% от стойността на покупката на касовия апарат, макар и не повече от 700 злоти. Касиерът трябва и трябва да има перфектно обслужване в оторизираните пунктове, а обслужването на касата не може да бъде по-малко от всеки 25 месеца. Удължаването на това условие може да създаде необходимост от възстановяване на отстъпката при закупуване на касовия апарат.

Наличието на касов апарат означава и необходимостта от издаване на оригинални квитанции на клиентите и съхраняване на копия от разписки за 2 години, в края на отчетната година, в която са предоставени. Потребителят на касовия апарат трябва да отпечата периодични доклади - ежедневно, седмично и месечно - изготвени от касата.