Proizvodstveniyat zavod na markata halina i piotr

Едно от нещата, които са отговорни за грижата за всяко производствено предприятие, е да планират подходящ, икономичен и опитен начин за опазване на околната среда от замърсяване, което може да попадне в околната среда с изгорелите газове. Всяко производствено предприятие, чиято дейност носи риск от генериране на сложни и вредни за здравето на човека вещества, които са част от т.нар промишлени отпадъци, е необходимо да се инсталира подходяща защитна машина, която да даде ефективна система за отстраняване на прах.

Системите за извличане на прах разчитат на пътища за отделяне на опасни вещества, на първо място, на прах и отровни газове, съдържащи се в отработените газове, и им пречат да влизат в атмосферата. В момента се препоръчват специализирани промишлени колектори за прах. Те имат специфични филтри, които поемат нежелани и нежелани вещества, които заемат в последния контейнер, чието съдържание е предмет на специализирано изхвърляне без вредни смущения в естествената среда. Промишлената система за обезпрашаване предпазва околната среда от блокиране на отровни прахове и издънки във въздуха, както и от съоръженията и жилищата, в които работниците се опознават. Една добре проектирана система за събиране на прах ще осигури пълно доверие и хигиена по време на работа. Най-ценната характеристика на такъв метод е да предпази въздуха от проникването в него на много вреден въглероден диоксид. За да блокира ефективно емисиите си, системата за извличане на прах използва феномена на т.нар криогенеза, която работи чрез радикално охлаждане на газа. В централната фаза обаче димните газове трябва да бъдат компресирани и след това охладени, така че въглеродният диоксид да бъде отклонен от газа.