Programa za kompyut ren kasov aparat

Разписката предоставя доказателство за покупки за пазаруване. Позволява ни да проверим дали цената от рафтовете на магазините всъщност съответства на последната, изчислена върху сумата, така че можем да докладваме за евентуална жалба при по-голям интерес. Освен това разписката ни позволява да прегледаме изразходваните пари, което определено улеснява грижата за разходите ви.

В разписката има и редица важна информация, която не е задължително свързана с закупените продукти или техните цени. И разбира се, най-важната информация, която касовият апарат elzab alfa & nbsp; отпечатва на разписката, е името на данъкоплатеца, който осъществява дейността, и адресът на седалището му. Друга информация е данъчната идентификационна точка, дата и час на получаване на получаването, както и номерът на касата и касата. Знанието за издаването на номера на касата е изключително важно, тъй като ние ще изискваме от вас да подадете жалба относно продукта. Получаването е много важно доказателство за продажба не само за клиента, но и за един продавач и Данъчната служба. Поради факта, че касата регистрира продажбата на всяка стока на предприемача, е по-трудно да се скрие продадената стока и какво по-трудно да се избегне плащането на данъци. С тези решения Министерството на финансите задължава следващите групи професии да извършат разписка. И разбира се, те са например фризьори и таксиметрови шофьори. Трябва да се помни, че всяка година носи нов закон и задължението за използване на касови апарати може да бъде благодарно на следващите индустрии. Друго задължение на предприемача, което компанията използва касови апарати, е да съхранява копия на разписки. Той представлява текущия одит, необходим за успешна данъчна служба. Докато не много отдавна трябваше да съхранявате хартиени копия на сметки, днес е възможно тези копия да се съхраняват на специални карти с памет, което означава, че те постигат много по-малко място. Собственикът на инструмента е принуден да извърши определена каса на касата, а в случай че устройството се повреди, то трябва да бъде сменено в добър касов апарат възможно най-скоро. Документът, потвърждаващ покупката, е много актуален и винаги трябва да го вземем със себе си. Единственото полско доказателство за покупка няма да е последно, което ще бъде особено важно при подаване на оплакване за закупен продукт.