Prodazhba na por chki po poshhata i kasova belezhka

Продажбата на касови апарати и фискални принтери с електронно копие е още по-известна, което го превръща в последния стандарт на правителственото търсене. Следователно съществува напитката от големите елементи на касовия апарат, в която тя дава фискалните касови бележки. Той смята същото много, защото заедно с нормативната уредба става задължително съхраняването на квитанциите за пет години. Най-малко напитки с добър начин за спестяване на копия ги насочва към традиционен касов апарат за хартия, този иновативен инструмент ви позволява бързо електронни записи. Наистина ли си струва да въведете сумата или фискалния принтер с записа на електронния носител на данни?

Задължение за съхраняване на копия от фискални касови бележки и прости начиниВсеки предприемач, който поема касата, е отговорен за съхраняването на копия от фискални квитанции за срок от пет години, като този срок се базира на края на годината, през която е изтекъл срокът за плащане. По време на фискалния контрол може да се провери дали данъкоплатецът правилно поддържа резервни копия, защото до изтичането на пет години одиторът може да поиска копие от разписките по всяко време, избрано от него. В клуба касовият апарат е изключително ценен. Понастоящем са налични фискални устройства, които спестяват копия от финансовите касови бележки в електронната структура или също така и в бяла ролка.

Традиционната форма на записВ случай на традиционния метод на запис, те извършват хартия на ролка. Следователно се основава на последното, че на някакъв касови ролка се отпечатват оригиналните квитанции, които се изпращат на клиентите след извършване на покупката, а на следващата ролка се срещат копия от тях. След като запазите ролката в суми, тя трябва да бъде извадена и прехвърлена в архива на компанията.

Електронно копиеВ случая с модерни касови апарати и фискални принтери имаме достъп до механизъм само с ролка хартия и електронно копие на касовата бележка, благодарение на което се съхраняват копия на разписки при изграждането на електронни данни на картата с памет. Капацитетът на такъв договор се увеличава и е достатъчен за целия период на използване на касовия апарат.

Ползите от използването на електрически касови апаратиКасовите апарати с електронно копие на финансовите касови бележки са много по-популярни в живота, тъй като няма нужда от обмен на хартиени ролки. Също така, тези инструменти са много по-леки, защото са оборудвани само с един печатащ механизъм и самия рол. Те съставляват последния касов апарат, изключително мобилен, чийто модел е касовият апарат postnet mobile fs.Приканвайки последния тип устройство, проблемът за съхраняване на цялата купчина хартиени ролки изчезва с копие на квитанциите. Не е нужно да се страхувате да ги загубите повече, защото те няма да избледняват или бият, както за съжаление обикновено е случаят с традиционните хартиени ролки. Няма повече стрес по време на финансовия контрол в резултат на липса на разбираемост върху копието на билетите на контролера на ролка хартия. Този вид касови апарати ще постигнат някакъв брой резервни копия. Важно е тази важна информация да се съхранява и да се архивира на други носители на данни, благодарение на които ситуацията със сигурността се увеличава.