Obsluzhvane na kasovi aparati v bydgoszcz

Услугата за касовите апарати е задължителна не само при повреди на оборудването, но и по време на задължителната проверка на касата, както и при създаване и закриване на бизнеса. Според предположението, едно лице, което може да се интересува от поправянето му в случай на неизпълнение на касов апарат, е служител на обслужващо звено с подходящи разрешения. Много често получаването на права е както следва:

разрешения:- обслужващото дружество е към продавача на касата с предложение за установяване на сътрудничество и сключване на дилърски договор,- след получаване на съгласие, той насочва двама служители към сертификационното обучение, което се попълва с изпит. По време на обучението сервизният техник придобива разрешения за всички видове фискални устройства, които избират възможностите на производителя.- след отлично завършване на теста сервизният техник получава име и подпис с подписа си за прилагане на печат върху фискалния модул. Въпреки това, производителят въвежда сервизния техник в списъка на лицата, които са упълномощени да извършват гаранционни и извънгаранционни ремонти, както и необходимите технически прегледи, и го предоставя на данъчната служба.

Trivia:Правата се получават за период от една година и се занимава с определен вид касов апарат - приключването на курса не дава на сервисника правото да се грижи за всички фискални устройства на един производител и само да се отърве от дефекти в някои модели.Сервизният техник е отговорен за непрекъснатото изграждане на знанията си чрез приноса в производствените инсталации, той също трябва ежегодно да изпраща писмо до производителя за отлагането на срока на валидност.Изискването, включено в договора за дистрибуция, е способността на сервизния отдел на склада за резервни части, както и на инструментите и контролно-измервателната техника. Освен това услугата е принудена да снабдява потребителите с оперативни теми, които идват от производителя.Оторизиран сервизен техник, който не обслужва касови апарати в стойността на дясната, не е лесен за изпълнение на услугата, трябва да предаде картата на производителя. Военнослужещият може да използва само фискални касови апарати, когато той е фирмен човек, свързан с дилърското споразумение на производителя.