Matematicheska programa 2 2

В новите времена, в договор с много бързо развитие на съвременните компютърни методи, МКЕ (методът на крайните елементи бързо се превръща в особено скъпоструващ инструмент за числен анализ на различни конструкции. MES моделирането е намерило много дълго приложение в почти всички нови инженерни области и приложна математика. Казано по-просто, говорейки MES, това е труден метод за решаване на диференциални и частични уравнения (след по-ранна дискретизация в удобно пространство.

Какво е MESМетодът на крайните елементи, в момента един от най-големите компютърни методи за определяне на напреженията, обобщените сили, деформации и измествания в анализираните структури. Моделирането на FEA се поставя върху плана на тялото за пълния брой крайни елементи. Във всеки отделен елемент могат да се създадат някои приближения и всички неизвестни (главно премествания се представят от допълнителна интерполационна функция, като се използват стойностите на самите функции в затворен брой точки (разговорно наречени възли.

Прилагане на MES моделиранеВ новите времена, силата на структурата, напрежението, изместването и симулирането на деформации се проверяват с помощта на метода на МКЕ. В компютърната механика (CAE, потока на топлината и потока на течностите също могат да бъдат изследвани чрез тази стратегия. Методът MES е идеален за изучаване на динамиката, статиката на машините, кинематиката и магнитостатичните, електромагнитните и електростатичните ефекти. MES моделирането вероятно ще се извърши в 2D (двуизмерно пространство, където дискретизацията се свежда до разделяне на конкретен отдел на триъгълници. Благодарение на тази стратегия можем да изчислим стойностите, които се появяват в напречното сечение на дадена система. Сегашната политика обаче има такива ограничения.

Tibettea ActiveTibettea Active Най-доброто решение за болки в гърба и болки в ставите

Най-големите предимства и предимства на метода на МКЕНай-важното предимство на МКЕ е, че е възможно да се получат подходящи резултати дори при много сложни форми, за които би било много трудно да се извършат обикновени аналитични изчисления. На практика това доказва, че едно нещо може да бъде копирано в ума на компютъра, без да е необходимо да се изграждат скъпи прототипи. Такъв механизъм значително улеснява целия процес на проектиране.Разделянето на изследваната област на още по-млади елементи води до по-точни резултати от изчисленията. Освен това трябва да се погрижим и затова определено има по-голямо търсене на компютърната скала на съвременните компютри. Трябва да запомните плюс и факта, че в такъв случай трябва много да се създадат както цялостни изчислителни грешки, които произтичат от чести апроксимации на обработените стойности. Ако изследваната площ е съставена от няколко стотин хиляди различни елементи, които са нелинейни свойства, то в тази форма изчислението трябва да бъде доста модифицирано в други итерации, благодарение на което крайното решение ще бъде подходящо.