Kolposkopiya i anesteziya

Колпоскопът е чудесно устройство, което обикновено се използва в изследователския отдел, свързано с патологията на шийката на матката. Предоставя вагинални и цервикални намазки за цитологични изследвания.

FlyBra

Понастоящем всички колпоскопи са леки и практични за използване. Възможно е постоянно да архивирате динамични изображения, които се виждат в устройството. Съвременната електроника и пантографите дават възможност за извършване на деликатни тенденции във всички области, благодарение на които кольпоскопското изследване е много по-светло и по-прецизно. По-голямата част от примерите са оборудвани с цифрови цели, благодарение на които можете да архивирате хода на изследването. Запишете, че имате форма на colpophotography, цифрово архивиране в интернет медия или човек, който записва видео.Препоръчва се съществените характеристики на колпоскопа да са добри. На първо място, всеки иска да бъде организиран по най-съвършено качество. Тя трябва да даде голямо състояние на изображението, ясни снимки и видеоклипове също така да бъдат оборудвани със специализиран софтуер, така че можете да постигнете подробен анализ на събрания визуален материал. Също така се оценява като най-дългата надеждност на устройството.Оптичната система на отличното състояние на колпоскопа обикновено се основава на лещите на немското производство. Оптичната система трябва да е по-добре оборудвана с няколко режима на увеличение. Най-добрите модели позволяват 20-кратно увеличение. Когато избирате колпоскоп, трябва да дадете обратна информация за обхвата на фокусиране и обхвата на фокуса. Колкото по-важно е, толкова по-добре.Най-добрите устройства трябва да съществуват в рамото на пантографа, което ще позволи свободна и ясна стъпка във всяка възможна равнина. Ръката трябва да бъде снабдена с вариант на заключване, така че да може да се пропусне в избраната посока.