Kolposkopichen diskusionen forum

В силата на промишлените предприятия и складовете те са в опасност от експлозия. Такава опасност възниква, когато течности или твърди вещества, които генерират експлозивни газове, постъпват в процеса или които заемат експлозивен потенциал, ако са смесени неправилно.

Експлозивна атмосфера обикновено възниква, когато в апартаментите има прекалено висока температура или има така наречена електрическа дъга. Понякога рискът от експлозия възниква, когато в апартамента възникне искра.

Специални заводи и производствени цехове обикновено са добре защитени от експлозии, но понякога липсва мислене в помещения като бензиностанции, където рискът от експлозии често води хора, които са там - необучени, случайни, пускащи цигари в зоната, изложена на риск от експлозия.Специалната защита от експлозии трябва да се разшири не само върху бензиностанциите, но и на летищата, в пречиствателните станции и в областите, където са установени зърнопроизводители. Съществуват опасни експлозии и в корабостроителниците, за които не всички знаем.

Гореспоменатите места са заобиколени от закон, който говори за разширяване на специалната взривна защита. За да работят законно, собствениците и управителите на такива домове трябва да демонстрират сертификати като сертификати за типово изпитване на ЕО и много други.

Повечето разпоредби относно защитата от експлозии се публикуват от Европейския съюз, което означава, че настоящите разпоредби са естествено въведени в наша полза от момента, в който се придържаме към Общността.Всеки собственик на инсталация, изложен на риск от експлозия, трябва точно да покаже спецификата на мястото в доклада и да покаже възможните сценарии на ситуации, в които може да възникне експлозията.