Kasovi aparati za lekari 2015g

Всеки от данъкоплатците, задължен да регистрира продажби на продукти и помощ с помощта на касов апарат, е напълно наясно колко подробни изисквания в имотната област и обслужването на въпросните устройства трябва да бъдат направени. Едно от тези условия е извършването на периодичен технически преглед на касата. И така, какво се случва в кой момент трябва да се направи? Какво представлява фискалната каса и технически преглед? Относно това

Dr ExtendaDr Extenda - Иновативна стимулаторна сексуална функция за всеки човек!

Заедно със Закона за ДДС касовите апарати трябва да подлежат на периодични технически проверки. След горепосочената дата това състояние е удължено. Този преглед се извършва чрез съответната услуга. Преди 1 декември 2008 г. техническите проверки на касовите апарати бяха свързани с едногодишния срок. При създаването на обвързващи понастоящем правни актове касовите апарати трябва да отговарят на техническия преглед на всеки две години от фискализация или от този преглед. В случай че данъкоплатецът не извърши такова плащане, той може да бъде подложен на санкции. Това включва, наред с други неща, възможността за налагане на глоба на данъкоплатец за данъчно нарушение, тъй като въпросът за неподлагане на периодичен преглед на касата се използва като неправилно водене на книгата. Тази обосновка идва от точка 61, параграф 3 от Наказателния кодекс.Възниква въпросът, чиято отговорност е да не забравя да извърши такъв преглед? Разбира се, пазенето на празника в съвременен успех е в съседство с данъкоплатците, но не и на услугата. Собственикът на касов апарат novitus delio трябва да информира службата за такива нужди към наближаващата дата на прегледа. От друга страна, техник на касата, заедно с § 31, ал. 4 от регламента, в действителност касовите апарати следва да извършват задължителен технически преглед на касовия апарат в заглавието на 5 дни от уведомлението.Данъкоплатецът следва също така да гарантира, че неспазването на крайния срок за задължителен преглед на касов апарат води до необходимостта да се върне отстъпката за покупката му. Такива санкции подлежат на данъкоплатците, които в рамките на три години от датата на започване на запис на продажбата на стоки / услуги не са съставили касов апарат за технически преглед от съответната служба в рамките на съответния период.В обобщение си струва да припомним, че потребителят е този, който е отговорен за спазването на срока за преглед.