Kasov aparat za 300 pln

Касовият апарат трябва да бъде всеки предприемач, който иска да продава стоки или услуги на финансови лица, които не провеждат икономическа кампания. Тя не включва задачата дали продавачът е платец на ДДС или е освободен от такива селища. Какви са задълженията на фискалния касов апарат?

Наличието на касов апарат трябва преди всичко да провери дали той задължително трябва да регистрира в касата продажбата, която създава. В случай на малки продажби, извършвани рядко, понякога идеалното решение може да бъде водене на записи в статистиката на продажбите, които не са документирани. Освобождаването от необходимостта от наличие на касов апарат са възпроизведени в Закона на министъра на финансите от 4/11/2014 в положението на снимки от задължението за водене на записи чрез касови апарати.Не забравяйте, че при закупуване на първия касов апарат имаме право на възстановяване до 90% от неговата цена, но не повече от седемстотин злоти. Значително удобство, също и за клиента, когато е продавач, ще бъде значително конфигуриран касов апарат, т.е. такъв, който има пълен каталог на предлаганите стоки или услуги. За един човек, голямото нещо в сегашното нещо е фактът, че той ще получи разписка, която ще предостави като възможна основа за връщане.

Принципът на третиране на сумата ще бъде фискализация на касовия апарат. За какво става въпрос? Така че има една и една трайна процедура, която означава постоянно даване на данъчен идентификационен номер на данъкоплатците на фискалния модул. Разбира се, можем да закупим и фискален касов апарат без фискализация, но такава финансова сума може да бъде вложена в производство само в нефискална система. Изключително важно е касовият апарат да бъде направен от опитен техник, в случай на грешка ще е необходимо да се закупи нов касов апарат.

За важни цели с касов апарат, отпечатайте квитанцията и го докладвайте на потребителя по всяко време, ако той достигне до покупката и отпечата дневния отчет веднъж на ден. Веднъж месечно (на първия ден от всеки месец трябва да се отпечатва месечен отчет. Трябва да помним и за задължителния преглед. Тя трябва да стане след 24 месеца от използването на касовия апарат. Нека да имаме подобно съхранение на квитанции и доклади: законодателят налага на предприемачите задължението да съхраняват копия от ролки и ежедневни доклади за период от пет години, разписки за период от две години (от края на данъчната година. Важно е също да се помни, че след пет години предприемачът задължително трябва да замени модула на касовия апарат.