Drayveri za fiskalen printer

Какво, разбира се, е устройство, наречено финансов принтер, и какво точно е институцията? Нека започнем да мислим за това и малко да проучим темата.

Най-общо казано, финансовият принтер е преди всичко устройство, което записва приходи, които се генерират от продажби на дребно. Тази регистрация наистина се прави за данъчни цели. Става въпрос за т.нар данък върху доходите и ДДС. За да може фискалният принтер да се консумира в екипа за споменатата цел - също в пълна радост с буквата на закона - трябва да бъде хомологирана.

За разлика от фискалната валута, финансовият принтер не може сам да го направи. Това изисква връзка с компютър. Значението на тази машина е регистрацията, а освен това и отпечатването на квитанции. Тук и по повод да споменем, че фискалният принтер създава в склада така наречените компютъризирани системи за продажби. Тук например можем да споменем POS касовите апарати. Трябва да се спомене и фактът, че за регистриране на билет на фискален принтер можем да използваме всяка - в съдържанието - компютърна програма, която умело може да контролира принтера чрез RS-232 или USB интерфейс. Има голяма, а програмите, които имат фискални принтери, не трябва да бъдат хомологирани. Междувременно протоколът за комуникация е в голяма публика. Популярността му може да бъде намерена на уебсайтовете на производителите на принтери.

Drivelan UltraDrivelan Ultra - Ефективно решение за еректилна дисфункция

Нека ви припомним, че всеки продавач - чиито влияния са по-идеални от пределно допустимата стойност, определена от забележителното Министерство на финансите - е отговорен за сериозната регистрация на продажбите на дребно и осигурява последната фискална сума или фискален принтер.

Без съмнение фискалният принтер отпечатва специфични фискални касови бележки за мъжете. Това не е всичко. Защото на контролната ролка той печата и им дава (т.е. квитанции. Те се изпращат за архивиране. Разбира се, отпечатаната касова бележка трябва да се дава директно на клиента. Промените, направени на контролните ролки, трябва да се охраняват от един доставчик. Това е период от точно пет години. В същото време си струва да се спомене и допълнителен факт: от няколко реални години в електронната му конструкция има актуална книга за съхранение на копие от печатни документи. Скоро след всеки ден от продажбата потребителят седи, за да действа в касата на т.нар дневен отчет - фискален.