Direktivi za bezopasnost na es

Директивата ATEX в собствената си правна система беше въведена на 28 юли 2003 г. Отнася се за продукти с данни до позиции в зони, които са изложени на риск от експлозия. Въпросните продукти трябва да отговарят на строги изисквания, свързани не с безопасността, но и със защитата на здравето. Директивата ATEX съдържа процедури за оценка на съответствието.

При изучаването на разпоредбите на разглеждания нормативен акт, нивото на безопасност и освен това свързаните с него процедури за оценка до голяма степен зависят от степента на опасност за околната среда, в която ще се използва специалното устройство.Директивата ATEX определя строги изисквания, на които трябва да отговаря един продукт, за да се консумира в потенциално експлозивна атмосфера. Но кои са зоните? Първо, тук говорим за въглищни мини, където има много висок риск от експлозия на метан или въглищен прах.

https://ecuproduct.com/bg/money-amulet-nay-dobriyat-nachin-da-privlechete-bogatstvo-i-shhastie-na-zhivota/

Директивата ATEX има детайлно разделение на устройствата по линията. Той е двама от тях. В централната част има устройства, които се използват в подземния рудник, също и в зони, които могат да бъдат метан експлозивни. Втората част се отнася за устройства, които са свързани в странни места, но които могат да съществуват под риск от експлозивна атмосфера.

Настоящата директива определя съществените изисквания за всички лица, работещи с оборудване в зони с опасност от експлозия на метан / въглищен прах. И по-специфични изисквания могат лесно да бъдат намерени в хармонизирани стойности.

Трябва да се помни, че устройства, подобни на робот в зони, изложени на риск от експлозия, трябва да бъдат маркирани със знака CE. Идентификационният номер на нотифицирания орган следва да бъде върнат зад марката, която трябва да бъде лесна, видима, постоянна и четлива.

Нотифициращият орган разглежда цялата система за контрол или индивидуално оборудване в края на осигуряването на съответствие с настоящия дизайн и очакванията на директивата. Следва също да се припомни, че от 20 април 2016 г. настоящата директива ще бъде заменена с новия принцип ATEX 2014/34 / EU.