Atex direktiva 114

Директивата ATEX в собствената си правна система беше въведена на 28 юли 2003 г. Те се отнасят за продукти, предназначени за работа в зони, които са застрашени от експлозия. Въпросните продукти трябва да изпълняват стриктни изисквания, които се отнасят не само за безопасността, но и за защитата на здравето. Директивата ATEX съдържа процедури за оценка на съответствието.

В разпоредбите на нормативния акт, нивото на безопасност, както и оценките, свързани с последния, са централни за нивото на опасност за околната среда, в която ще работи оборудването.Директивата ATEX определя строги изисквания, на които трябва да отговаря определен продукт, за да може да бъде приет в зони, изложени на риск от експлозия. Но коя е зоната? Първо, говорим за въглищни мини, където има изключително висок риск от експлозия на метан или въглищен прах.

Директивата ATEX има детайлно разделение на устройствата в сила. Има двама от тях. В основната част се получават устройства, които са посочени в подземните рудници и върху повърхности, които могат да бъдат изложени на риск от експлозия на метан. Втората група се използва за устройства, които се използват на следните места и които могат да бъдат застрашени от експлозивна атмосфера.

https://neoproduct.eu/bg/fresh-fingers-efektivno-reshenie-sreshhu-udar-na-kraka/Fresh Fingers Ефективно решение срещу удар на крака

Настоящата директива определя съществени общи изисквания за работа с цялото оборудване в зоната на потенциално експлозивен метан / въглищен прах. Въпреки това, по-специфични изисквания лесно се намират в хармонизираните стойности.

Трябва да се помни, че ястия, подобни на тези в близост до тези, застрашени от експлозия, трябва да бъдат маркирани със знака CE. Идентификационният номер на нотифицирания орган следва да бъде върнат зад марката, която трябва да бъде перфектна, видима, трайна и лесна.

Нотифициращият орган проучва целия организъм на защита или самите инструменти, за да осигури сътрудничество с приложимите регламенти и очакванията на директивата. Следва също да се припомни, че от 20 април 2016 г. настоящата директива ще бъде заменена с новата Директива ATEX 2014/34 / ЕС.